Odborná príprava

Odborná príprava osôb na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“,„P“ s akreditáciou Ministerstva vnútra SR.

Disponujeme vlastným akreditovaným školiacim strediskom v Leviciach, v ktorom poskytujeme odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“ a „P“ v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 473/2005 Z.z.

Odborná príprava typu „S“ 

Odbornú prípravu typu „P“  

Prednášky vykonávajú odborne zdatní, skúsení lektori, s individuálnym prístupom k uchádzačom, s ohľadom na ich vnímanie a aktivity na prednáškach.

V rámci vzdelávania sa kladie dôraz na objasnenie všetkých, pre výkon bezpečnostnej praxe dôležitých tém. Teória je  vhodne doplňovaná praktickými príkladmi z výkonu služby a zo zistení kontrolných orgánov, pričom zameranie je orientované na najčastejšie sa vyskytujúce pochybenia pracovníkov bezpečnostných služieb, ako aj na možnosti predchádzania problémom. Takýto prístup zabezpečí, že absolventi sú ihneď pri príchode do praxe v maximálne možnej miere pripravení riešiť najčastejšie sa opakujúce rizikové situácie v súlade so zákonom.

Uchádzačom poskytujeme učebné texty (učebnice), ktoré sú obsahovo pripravené za aktívnej účasti lektorov, priebežne sú aktualizované podľa zmien, ktoré v daných oblastiach prináša meniaca sa legislatíva.

Termín ďalšej odbornej prípravy si prosim zistite na telefonnom čísle  036 / 6317 320