Pult central. ochrany

V marci 2003 firma zriadila stredisko registrácie poplachov ( PCO ) v Leviciach získaním certifikátu spôsobilosti, zakúpením pultu centrálnej ochrany a vyškolením zamestnancov - operátorov na zabezpečenie elektronickej ochrany objednávateľov. Elektronická ochrana spočíva v nainštalovaní elektronického zabezpečovacieho systému, tento vysiela kódovaný signál na pult centrálnej ochrany, ktorý spracúva a vyhodnocuje operátor a následne koordinuje činnosť špeciálne vyškolenej a motorizovanej hliadky ( zásahová jednotka ).

VÝPOMOC ZÁSAHOVOU JEDNOTKOU

SBS GAMA Group, s.r.o. Levice pre zvýšenie ochrany v prípadoch neočakávaných udalostí, ako je napr. ohrozenie majetku, alebo osôb klienta napadnutím cudzími osobami, pre posilnenie ochrany kmeňovej základnej služby a zvýšenie jej akcieschopnosti má od 1.januára 2003 v prevádzke pripravenú operatívnu zásahovú jednotku PCO ( pultu centralizovanej ochrany ), ktorá v prípade potreby je schopná zasiahnuť v priebehu niekoľkých minút v teritóriu mesta Levice a v nočných hodinách ( 18.00 – 06.00 h. ) aj v obciach Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Tekovský Hrádok a Horná Seč.

Zásahová jednotka

je mobilná, vyzbrojená a vybavená pištoľou ráže 9 mm, vecnými bezpečnostnými prostriedkami, služobným psom a je operatívne - telefonicky, alebo rádiovým spojením prizvaná k zákroku službukonajúcim pracovníkom na operačnom stredisku PCO.