Technická služba

zabezpečenie, projekcia a montáž zabezpečovacieho, monitorovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo chránenej osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby, zmluvný a pozáručný servis, revízie predmetných zabezpečovacích systémov

možnosť výberu techniky a metodické usmerňovanie na obsluhu techniky

ochrana osoby a miestností pred neoprávneným odpočúvaním

kompletné prezretie Vašich priestorov pomocou najmodernejších monitorovacích zariadení na vyhľadávanie odpočúvacích zariadení

pri osobnom kontakte a oboznámení s Vašimi požiadavkami vypracujeme komplexný projekt ochrany pred neoprávneným odpočúvaním pomocou najmodernejších autorušičiek, telef. scramblerov, generátorov bieleho šumu, GSM rušičiek a rôznymi druhmi širokopásmových scanerov, detektorov infra a laserového žiarenia